רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1893

בית החרושת הוקם לצורך ייצור בקבוקים ליין. 1893