רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1889


בבית העלמין בדרום המושבה החלו לקבור את הנפטרים  ביניהם ילדים ותינוקות שנפטרו מהקדחת. 
בקברים רבים נמחקו שמות הנקברים מפגעי הזמן. 
במשך השנים הורחב בית העלמין.

1889