רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1903

 לאחר שנסגר המלון שימש המבנה למספר עסקים במשך שנים.

כעבור זמן נהרס ונבנה בנין במקומו המשמש לחנויות ועסקים. 

1903