מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1888

הרב זאב יעבץ הגיע למושבה ושימש גם כמורה בבית הספר. 

בין היתר הכניס את מנהג נטיעות ט"ו בשבט לתלמידי בתי הספר בארץ. 


1888