רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1889


החלה העבודה להנחת הצינורות מ"בית המעין"  
לאספקת  מים שיידחפו, על ידי מנוע קיטור,  
בצינור תת קרקעי מדופן, דרך האקוודוקט לבריכת בנימין, 
שהוקמה מאוחר יותר ומשם יוזרמו ל "סבילים" במושבה.

1889