רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1892

בחודש אוגוסט 1892 הסתימה בניית היקב. 1892