רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1894

במושבה הוקם גם בית מרקחת , בשנה זו חיו במושבה רוקח וחובש. 1894