רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1912

מיכאל  לנגה ואשתו  ניטה לבית בנטוויץ בנו את ביתם על גבעה מערבית  למושבה. 1912