רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1924

על ידי המורה בצראווי. 1924