רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1924


פועלים יהודים מבני העלייה השנייה והשלישית נטלו חלק בייבוש ביצות הכבארה

בין הפועלים נכללים דוד רמז ודוד בן גוריון

1924