רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1951

הוקם בית הבראה  "בית רמז" ונקרא על שמו 1951