רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1954

צבי ברונשטיין, דור שני למייסדים נבחר לכהן כראש המועצה.

כיהן בתפקידו עד שנת 1959. 

1954