רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1954

נערך קידוח במטרה למצוא נפט באזור שכונת הגורן 1954