רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1960

יעקב לוי, שעלה כילד עם עולי יהדות תימן, נבחר לכהן כראש המועצה!

כיהן בתפקידו עד לשנת 1975. 

1960