רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1960

במורד הדרך לכוון בנימינה. 1960