רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1962

בי"ס ממלכתי על שם דוד רמז ובי"ס ממלכתי דתי בשם "הרואה" הוקמו 
בשכונת נווה שרת (שיכון דרומי).
1962