רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1965

לוי אשכול ראש הממשלה ושר הביטחון ביקר במושבה.embed'> 1965