רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1967

הועברו אל השכונה החדשה, תושבי שיכון צפוני שפונו מהבתים הישנים. 1967