רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

2003

כיהן בתפקידו עד שנת 2016. 2003