מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הנחיות כלליות להגשת התנגדות לתוכנית

  • כתב ההתנגדות (מלל חופשי) יכול להיחתם ע"י אדם פרטי, ב"כ וכו'.
  • על ההתנגדות להיות מלווה בתצהיר חתום ע"י עו"ד.
  • יש להעביר עותק לוועדה המקומית המרחבית יישובי הברון ולמהנדס המועצה המקומית זכרון יעקב
  • הגשת ההתנגדות יכולה להתבצע:
    • בהגשה ידנית לוועדה מחוזית חיפה – שד' פל ים 15א חיפה (מגדל הטיל קומה רביעית) – בעדיפות.
    • אפשר במייל לכתובת - AmihayTu@iplan.gov.il
  • חשוב לוודא שהתקבל - לכן עדיף להגיש ידנית ולקבל אישור "התקבל"