מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תושבים יקרים

תוכנית המתאר הכוללנית של זכרון יעקב הופקדה.

תוכנית המתאר של זכרון יעקב, קודמה על ידי מנהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון, יוזמי התוכנית, החל משנת 2015 התוכנית גובשה  תחילה בתיאום עם המועצה המקומית וכללה הליכי שיתוף ציבור מול התושבים.

מטרת התוכנית הייתה לתת מענה לחוסר בשטחי מסחר ותעסוקה כדוגמת, איזור התעשייה המשותף עם חוף הכרמל, פארק היין וקידום המלונאות במושבה, פיתוח מענה נדרש בתחום התחבורה הציבורית ותשתיות תחבורה, פיתוח תיירותי נדרש, שמירה על המורשת ההיסטורית, שמירה על שטחים פתוחים וחקלאים, טיפול באוכלוסיית הגיל השלישי והזוגות הצעירים ועוד.

אולם בהמשך, קידום התוכנית על ידי יזמיה ועל ידי הוועדה המחוזית נעשה שלא בתיאום עם המועצה ובניגוד לדעתה בסוגיות רבות לאור זאת המועצה המקומית מתנגדת לתוכנית המתאר כפי שהופקדה, ותגיש התנגדות מסודרת בהתאם להוראות הדין.

המועצה קוראת  לתושבים המעוניינים בכך להעלות בפניה  הערות, הארות והשגות ביחס לתוכנית המתאר

בעמוד זה תמצאו קישור לטופס מקוון לנוחיותכם - יודגש כי העברת הפניה למועצה  איננה מחליפה הגשת התנגדות רשמית אותה מבקש התושב להגיש על פי כל דין וזאת ככל שימצא לנכון להגיש התנגדות.

יובהר כי המועצה איננה מתחייבת לכלול במסגרת התנגדותה את כל הטענות וההשגות שיועברו על ידי התושבים ותפעל בעניין זה על פי שיקול דעתה.

המועד האחרונה להגשת התנגדויות הוא 26.12.2019