מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

עמותת "יד עזר"-זכרונים למען זכרונים – לעזרת קשישים ונזקקים בזכרון יעקב.

עמותת "יד עזר"-זכרונים למען זכרונים – לעזרת קשישים ונזקקים בזכרון יעקב.
מספר עמותה: 580266690.
עמותת "יד עזר" נוסדה בחודש יוני 1995 ע"י 10 חברים ונרשמה אצל רשם העמותות.
יו"ר העמותה - הגברת גניה וינשטוק.
 

מטרות העמותה:

ארגון תמיכה כללית בנטולי יכולת וערירים ועזרה לאוכלוסיות נזקקות מכל השכבות.
פעילות העמותה נערכת ללא מקבלי שכר ובהתנדבות מלאה, תוך מתן דגש על העזרה בלבד.
העמותה הנה מוסד מלכ"ר מוכר.
העמותה קיבלה מרשם העמותות, תעודת אישור ניהול תקין, כמו כן קיבלה מנציבות מס ההכנסה הכרה כמוסד ציבורי לענייני מס עד סוף שנת 2019 שמשמעותו: התרומות לעמותת "יד עזר" מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א. 
 

"יד עזר" מגישה סיוע למשפחות במצוקה עפ"י קריטריונים קבועים בתחומים הבאים:

מזון למשפחות ולבודדים
ציוד שיקומי
תרופות וריפוי
רפוי שיניים
ציוד ביתי
שעורי עזר לתלמידים נזקקים
בדיקות פסיכולוגיות וטיפולים רגשיים לילדים ולבני נוער.
 
קיימת אפשרות לפתיחת קרנות יעודיות , שהתורם יכול לקבוע ולמקד את התרומה והיעדים שברצונו לקדם.
פתחנו דף פייסבוק במטרה להביא לידיעת הציבור את פעילותנו וכל זאת תוך שקיפות מלאה.
העמותה עובדת תוך שיתוף פעולה עם המחלקה לשרותים חברתיים במועצה המקומית.
 
בנוסף העמותה לוקחת על עצמה פרוייקטים נקודתיים הקשורים בשיקום של פרט או משפחה, כולל ליווי והדרכתם לאורך הדרך.
הגשת בקשה לקבלת תמיכה ניתן לבצע באמצעות שרותי הרווחה במועצה המקומית או לת.ד. 11095 זכרון יעקב, או לטלפון - 052-4807836
 
תרומות יתקבלו בברכה באמצעות ת.ד. או פניה לטלפון הנ"ל.