רשימת קיצורי מקלדת

מספרי טלפון בחירום


100 משטרת ישראל

101 מגן דוד אדום

102 כבאות והצלה

103 חברת חשמל

104 פיקוד העורף

105 מרכז מידע לדיווח נעדרים

106 | 04-6297185 מוקד הרשות המקומית

אירוח משפחות בהודעות וואטסאפ 050-6488487, 050-4242261, 054-3067027

אירוח משפחות והתנדבות (מספרים נוספים) 04-6297007, 054-558581

משפחות ותושבי הדרום המעוניינים להתארח: https://forms.gle/3BSui97rWK5hVAa47

תושבות ותושבים המעוניינים לקלוט משפחות מהדרום: https://forms.gle/q1NLwsFiN392smJX6

איסוף תרומות 04-6297000