רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

שנת 2014


גב' פנינה לנסברג

גב' ריביק שני

מר בוסקילה

גב' מירי לשם

גב' אסתר פינס

גב' עליזה קרייזל

מר יעקב ניידרמן