רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

בי"ס החורש – היסעים

לכבוד

הורי בי"ס החורש

שלום רב,

הנדון - היסעים תשפ"ב – פיזור צהריים בי"ס החורש

חשוב לנו לשתף אתכם במערך ההיסעים תשפ"ב פיזור שעות צהרים, כי השנה  זכו במכרז שתי חברות הסעים :

חברת ש.ה.ב – קו 81 - מסלול ישיר לחלומות תחנה בהרצל. 

חברת טיולי הברון – קו 80 מסלול מערב זכרון מהשמורה לכובשים עד למול היקב.

קו 82 קו סובב עבור שאר התלמידים ממערב וממזרח ליישוב.

הבוקר התקיימה פגישה עם בעלי החברות הזוכות לתיאום ציפיות במטרה להבטיח בטיחות ואיכות מערך ההיסעים ותיאום בין שתי החברות.  בפגישה נכחו:

ראש המועצה – מר זיו דשא.

מנהלת מחלקת חינוך – ד"ר מרים פנויאן.

מנהל ק.נוער ואחראי היסעים ביישוב  - מר עופר ליזמי

מנהל בי"ס החורש – מר רונן וייס.

חבר המועצה -בועז יגר

נציגי ועד ההורי החורש.

בעלי חברות ההיסעים אשר זכו במכרז לשנה"ל תשפ"ב.

להלן עיקרי הדברים:

1.      יתוגבר מערך הפיקוח בחודש הראשון על מנת לפקח על מערך ההיסעים ומפרץ החניה.

2.      יש לוודא מול הורי ביה"ס כי לא ניתן לחנות במפרץ ההסעים.

3.      הצבת מחסומים לטובת מערך ההיסעים במפרץ פנלס.

4.      מפרץ " נשק וסע" חודש ברחוב פנלס – נא להפנות את ההורים למפרץ " נקש וסע ". 

5.      יוצב שילוט ממוספר בתחנות ההיסעים על פי המסלולים.

6.      מסלול חלומות ישיר יתוגבר במיניבוס נוסף ויבדק במהלך השנה בהתאם למספרי התלמידים.

אנו מבקשים מכל ההורים לוודא תשלום הסעים וקבלת כרטיסיה מוסדרת במסלולים השונים, אנא הקפידו בבקשה.  בכל שאלה / הבהרה נוספת נא לפנות לעופר  - מנהל ק.נוער ואחראי היסעים ביישוב 

טלפון – 04-6297123

מייל - oferl@zy1882.co.il

ככל שיעלו צרכים נוספים המועצה תיתן מענה ופתרון

 תודה על שיתוף הפעולה.

בברכת שנת לימודים בריאה, מהנה ופורייה.

מר עופר ליזמי - מנהל ק. נוער ואחראי הסעים יישובי  

ד"ר מרים פנויאן - מנהלת מחלקת החינוך