רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

משרד הכלכלה הפעיל את קרן הסיוע לעסקים קטנים, ומאפשר קבלת הלוואה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.

בעלי עסקים ועובדים בענף התיירות, חשוב שתדעו-


משרד הכלכלה הפעיל את קרן הסיוע לעסקים קטנים, ומאפשר קבלת הלוואה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.

אלו פרטי ההלוואה:

  • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
  • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה
  • ערבות מדינה בשיעור של 85% 
  • ביטחונות עד 10% מגובה ההלוואה
  • צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים ל-9 ימי עבודה בלבד
  • פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪
  • סכום ההלוואה מקסימלי: סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם.

פנייה למשרד הכלכלה בנושאי הקורונה-

 

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדי משרד התיירות הנאלצים לצאת לחופשה כפויה:

 

משרד הכלכלה גיבש שורה של הסברים לשאלות שלכם בעלי העסקים. מוזמנים להיכנס לכאן:

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx