מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ביה"ס החורש

מסלול 1

שעות פיזור: 11:40, 12:50, 13:30, 14:25

 • גבעת עדן
 • יגאל אלון
 • מבטחים
 • יפה נוף
 • כיכר רוטרי
 • החלוצים
 • כובשים
 • שמורה
 • מול היקב (כולל אף על פי כן)

מסלול 2

שעות פיזור: 11:40, 12:50, 13:30, 14:25

 • פינלס
 • הרצל
 • גרנות
 • העלייה
 • רמת צבי
 • חלומות
 • נווה שרת (תחנה אחת: קופת חולים)

קו מאחד את 2 המסלולים

שעות פיזור: 12:50, 13:30, 14:25

 • גבעת עדן
 • יגאל אלון
 • מבטחים
 • יפה נוף
 • כיכר רוטרי
 • החלוצים
 • כובשים
 • שמורה
 • מול היקב (כולל אף על פי כן)
 • פינלס
 • הרצל
 • גרנות
 • העלייה
 • רמת צבי
 • חלומות
 • נווה שרת (תחנה אחת: קופת חולים)