רשימת קיצורי מקלדת

סקר נכסים

סקר נכסים

בהתאם להוראות משרד הפנים מחויבת המועצה המקומית זכרון יעקב, ככל הרשויות המקומיות בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים ביישוב כל מספר שנים.

סקר הנכסים, יאפשר גביית מס אמת מכל בעלי הנכסים במושבה, עמידה בהנחיות משרד הפנים והרחבה ושיפור השירותים הניתנים לתושבים וזאת בהתאם להגדלת המקורות הכספיים.

במסגרת המדידות הנערכות בימים אלו ברחבי היישוב, מתבצעת התאמה בין נתוני הנכסים הרשומים במועצה ובין מצבם של הנכסים (שטח וסיווג) הלכה למעשה, מתוך מטרה לקבוע שומת אמת, שוויונית, חוקית ואחידה.

המדידות מבוצעות באמצעות "חברת מידות שירותים מוניציפליים בע"מ" להם כתב הסמכה כנדרש ע"פ הדין לצורך ביצוע מדידות. הוצאות המדידה הינן על חשבון המועצה ואינן חלות על התושבים.

המדידות יתבצעו בימים:

א'-ה' החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד השקיעה

ו' בין השעות: 8:00 - 12:00

תיאום המדידה יתבצע בדרכים הבאות:

1.    החברה תפנה אל התושבים לתאום מועד ביצוע הסקר טלפונית או באמצעות מסרון.

2.    על מנת לקצר את תהליך התיאום, בחלק מהמקרים נציג חברת המדידות יגיע ישירות לנכסים על מנת לבצע את המדידה. מובן כי במקרה כזה ניתן יהיה לתאם מועד אחר לביצוע המדידה ישירות מול הנציג.

כמו כן ניתן לבצע את תאום המדידה כדלהלן:

א.   בטלפון 08-9213371, 050-6007452 (אפשר גם במסרון) בין השעות 9:00 - 16:30.

ב.    בדוא"ל   midot@midot2003.com  (נא להשאיר שם מלא, מס' טלפון, רצוי נייד, וכתובת ליצירת קשר).

נציין, כי ככל שלא תתואם מדידה כאמור, המועצה תיאלץ לקבוע את החיוב לפי הערכת המודד בשטח.

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר המועצה www.zy1882.co.il