רשימת קיצורי מקלדת

פרטי התקשרות

 

לתיאום מועד מדידה, ניתן לפנות לחברת מידות בע"מ

08-9213371050-6007452 (אפשר גם במסרון) | midot@midot2003.com