רשימת קיצורי מקלדת

דבר המועצה המקומית

 

תושבים יקרים 

בימים הקרובים יגיע לביתכם שובר הארנונה הדו חודשי ועל גבו הודעה בדבר תחילת הביצוע סקר נכסים ושימושים במושבה.

הסקר צפוי להתחיל ב – 14/07/19 ובשלב הראשון יבוצע פיילוט במושבה 

הסקר יבוצע על ידי חברת מידות בע"מ אשר נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המועצה המקומית.

הסקר מבוצע בהתאם לנהלי משרד הפנים, לביצוע סקר נכסים כל חמש שנים ובהתאם לתוכנית ההתייעלות של המועצה לשנים 2018 – 2020 שאושרה על ידי מליאת המועצה במאי 2018

אבל חשוב מכך, סקר הנכסים הוא לטובת כלל התושבים.

הסקר יאפשר מיסוי הוגן ושוויוני כלפי כל בעלי הנכסים במושבה והגידול בהכנסה (במידה ויהיה) יסייע בשיפור השירות לתושב בכל התחומים.

עם תחילת הסקר, חברת מידות תפנה אליכם במכתב שישלח לביתכם, ביצירת קשר טלפוני או במסרון לצורך תיאום מועד מדידה בביתכם.

שיתוף הפעולה שלכם הינו תנאי הכרחי לביצוע הסקר באופן מהיר, מקצועי ומיטבי