רשימת קיצורי מקלדת

הידעת?!

10 דברים שלא ידעתם על הפרדת הפסולת האורגנית.

1.      זכרון יעקב היא חלוצת מהפכת המיחזור הארצית- הראשונה לייסד את הפרדת הפסולת במקור ל 2 זרמים, רטוב ויבש. 

2.      איכות הפסולת המופרדת גבוהה מאוד – 95%

3.      בזכות איכות הפסולת המופרדת בזכרון יעקב אין פחים כתומים!!! המועצה המקומית זוכה להסדר אריזות מיוחד בזכות הפרדתה את הפסולת הרטובה מהיבשה. האריזות ממוינות ונשלפות באתר הטיפול בקצה

4.      זכרון יעקב היא המובילה את מהפכת המחזור בכמויות מחזור ביחס לכמות התושבים ובכמויות הפסולת האורגנית

5.      משנת 2010 כאשר פרויקט הפרדת הפסולת התרחב לשכונות נוספות, כמות הפסולת להטמנה (הפח הירוק) הצטמצמה וירדה בעקביות בכל שנה. זאת למרות צמיחה של 3.4% בכמות התושבים כל שנה.

6.      אם לא הייתה מתבצעת הפרדת פסולת ע"י התושבים כמות הפסולת המשוערת להטמנה הייתה עומדת על מעל 8500 טון בשנה – בפועל כמות הפסולת להטמנה התייצבה סביב 5500 טון לשנה – פער של 3000 טון!!!

7.      כמות הפסולת האורגנית המופרדת מדי שנה היא סביב 1000 טון. בשקלול הפסולת היבשה למחזור מתגלה כי בערך 900 טון של פסולת כלל לא מיוצרת!! זאת עקב המודעות הגבוהה של התושבים, למרות עלייה בכמות האוכלוסייה.

8.      ככל שאחוז הפרדת הפסולת האורגנית עולה כך הפסולת היבשה נקייה יותר וזמינה למיון ומחזור – בזכות כך ניתן לחלץ עד 20% נוספים של פסולת הניתנת למחזור, בנוסף על מרכזי המחזור.

9.      1 טון של פסולת אורגנית שנטמנת באדמה ואינה מתמחזרת שוות ערך לפליטת 6 טון של גזי חממה לאטמוספירה!! זה כמו 3 כלי רכב פרטיים הפולטים גזים מזהמים במשך שנה שלמה!

10.      כחלק מהתפיסה המשולבת של טיפול בפסולת ולקיחת אחריות מלאה על הפסולת, החליטה המועצה להקים מתקן קצה לטובת טיפול בפסולת אורגנית. מתקן שצפוי להיפתח לקראת סוף שנת 2019 ויספק לתושבים קומפוסט שהוכן מהפסולת אותה הם הפרידו.