רשימת קיצורי מקלדת

ועדת חינוך

תפקיד הוועדה:

ועדת חינוך הינה ועדה יישובית המוגדרת על פי חוק ומטרתה לקיים דיונים הקשורים למדיניות החינוכית היישובית

וועדת החינוך דנה בנושאים רחבים המשפיעים על המדיניות החינוכית בכלל המושבה ובמוסדות החינוך נושאים הנוגעים בכל הרצף החינוכי כולל נתוני גיוס יישוביים ועידוד גיוס משמעותי של הנוער במושבה. 

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – ראש המועצה

זיו דשא

מרכז/ת הוועדה – מנהלת מחלקת החינוך

מרים פאנויאן

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

בועז יגר

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

דודו ברנס

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

קרן איילי

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

פנינה סלומון

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

אירית בלוך

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

מיכל בר אור

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

שומרת איסק

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

מיכל שתקאי

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

עמוס אופיר

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

אלי אסרף

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

שרון אור

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

כפיר אלמוג

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

אודליה שרירה