מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1882

במהלך השבוע הגברים מגיעים לזמארין לעבד את הקרקע,

וחוזרים לשבת לחיפה , לחאן זחלאן אל משפחותיהם.