מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1882

בשבת 19/8/1882 העולים הראשונים מתכנסים בעיר גאלאץ 
ועולים על האניה "טטיס" בדרכם לארץ-ישראל.