מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ערב חשיפה יישובי למסלול מופת

מחלקת החינוך מועצה מקומית זכרון יעקב
Dep. Of Education Local Council ZIKHRON YAAQOV                                           
                                                                                                                                                   
‏‏כ"ט טבת, תשע"ח
הזמנה
 
ערב חשיפה יישובי מסלול "מופת" 


תלמידים והורים יקרים,

אנו שמחים לבשר לכם על ההחלטה לפתוח מסלול "מופת" בזכרון יעקב.

אנו נערכים לשנת הלימודים תשע"ט וכחלק מבדיקת הצרכים היישוביים בתחום החינוך התקבלה החלטה לפתוח מסלול "מופת" שייתן מענה לתלמידים המעוניינים בתוך היישוב. לאור זאת לא יאושר מעברים לתוכנית "מופת" מחוץ ליישוב.

בחודשים האחרונים קיימנו עבודת מטה יסודית בהשתתפות צוות מנהלות בתיה"ס היסודיים, נציגות הורים ונציגי מופת בשותפות המנכ"לית דר' אורנה שניידרמן, בה למדנו את תפישת העולם החינוכית של "מופת" וביקרנו במסגרות המשלבות כיתות מופת.
מיקומה של הכיתה ומספר התלמידים בתוכנית עדיין לא נקבעו, אלה יעלו בקנה אחד בהתאם לצרכים היישוביים, לאחר המכינה שתתקיים בפסח, מחויבות של התלמידים וההורים לתוכנית וכדו'...

מספר התלמידים שיאושר למעבר מכל בית ספר לתוכנית יוגדר כך שלא ייפגע תקן הכיתות הקיימות.

    אנו מזמינים אתכם תלמידים והורי כיתות ו' לערב חשיפה יישובי
    שיתקיים ביום שני 19/2/2018 בשעה 17:00 באולם הרב תכליתי במתנ"ס 


בערב זה יציגו דברים:
מר זיו דשא – ראש המועצה:                    החזון
דר' אורנה שניידרמן – מנכ"לית "מופת"             הצגת התוכנית 
דר' מרים פאנויאן – מנהלת מחלקת החינוך       תפיסה חינוכית, לוח הזמנים וההיערכות היישובית 

נשמח לראותכם אתנו בערב זה. 

על מנת שנערך בצורה מיטבית, נבקש לאשר הגעה אצל מחנך/כת הכיתה עד לתאריך 30 בינואר 2018  בברכה,
 
              דר' מרים פאנויאן                                זיו דשא                            מנהלות בתיה"ס 
            מנהלת מחלקת החינוך                        ראש המועצה 


טל: 04-6297112, טלפקס: 04-6391538, מייל: miriamk@zy1882.co.il ת"ד 10 רח' הנדיב מיקוד 30900, P.O.B. 10 HANADIV ST. Z.Y