רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

סקר נכסים

בהתאם להוראות משרד הפנים מחויבת המועצה המקומית זכרון יעקב, כבכל הרשויות המקומיות בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים ביישוב כל 5 שנים.

סקר הנכסים מאפשר גביית מס אמת מכל בעלי הנכסים במושבה, עמידה בהנחיות משרד הפנים וזאת על מנת להרחיב ולשפר את השירותים הניתנים לתושבים בהתאם להגדלת המקורות הכספיים.

במסגרת המדידות הנערכות בימים אלו ברחבי היישוב, מתבצעת התאמה בין נתוני הנכסים הרשומים במועצה ובין מצבם של הנכסים (שטח וסיווג) הלכה למעשה, מתוך מטרה לקבוע שומת אמת, שוויונית, חוקית ואחידה.

המועצה שבה ומציינת כי על התושבים שנכסם טרם נמדד לפנות ל"חברת מידות שירותים מוניציפליים בע"מ" לתיאום המדידה.

ניתן לפנות  בדרכים הבאות:

א.   בטלפון 08-9213371, 050-6007452 (אפשר גם במסרון) בין השעות 9:00 - 16:30.

ב.    בדוא"ל   midot@midot2003.com  (נא להשאיר שם מלא, מס' טלפון, רצוי נייד, וכתובת ליצירת קשר).

נציין, כי ככל שלא תתואם מדידה כאמור, המועצה תיאלץ לקבוע את החיוב לפי הערכת המודד בשטח וכי מדידה / בדיקה נוספת בנכס, במידה ותידרש, תהא בתשלום שיושת על התושב

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר המועצה www.zy1882.co.il