רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

הנחה בארנונה למשרת מילואים פעיל

הנחה בארנונה למשרת מילואים פעיל


בעקבות התקנות החדשות של משרד הפנים המסמיכות את הרשות המקומית לתת הנחה מיוחדת בארנונה למשרתי המילואים, החליטה מליאת המועצה, בישיבת בתאריך 05/06/18 על אישור ההנחה בשיעור המקסימלי שנקבע בתקנות אשר הינו 5%.  

מי זכאי להנחה?

מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל או אישור מקביל שניתן לו על ידי צה"ל

מה תוקף ההנחה?

תוקף ההנחה הינו תוקף התעודה. לאחר שפג תוקפה של התעודה, יש להגיש בקשה חדשה עם צילום התעודה החדשה.

אם כבר יש לי הנחה בארנונה, האם בכל זאת ניתן לקבל את ההנחה?

על פי החוק, מחזיק הזכאי עפ"י התקנות ליותר מהנחה אחת, יזוכה בהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.

אם יש בבית שני אנשים עם תעודת משרת מילואים פעיל האם אפשר לקבל הנחה כפולה?

מחזיק שניתנה לו הנחה בנכס, לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו הנכס.

אני סטודנט הגר בבית הורי ואני בעל תעודת משרת מילואים פעיל. האם אני זכאי להנחה?

כפי שצויין, רק המחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל או אישור מקביל שניתן לו על ידי צה"ל זכאי לקבל את ההנחה

ממתי ניתן לקבל את ההנחה?

לזכאים תינתן ההנחה החל מחודש יולי 2018

ממתי וכיצד ניתן להגיש את הבקשה להנחה?

•      ניתן להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים כבר מהשבוע
•      יש להגיש למחלקת הגבייה של המועצה המקומית את "טופס הנחה קריטריונים", אותו ניתן להוריד מאתר המועצה בצירוף המסמכים הבאים:
1.      תעודת זהות כולל ספח ובו כתובת מעודכנת

2.      צילום תעודת משרת מילואים פעיל או אישור מקביל מצה"ל

ניתן להגיש את המסמכים ידנית למחלקת הגבייה או לשלוח בדוא"ל לכתובת: Gvia@zy1882.co.il

נדרש למלא בו רק את:

4.      טופס הצהרה