מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פרויקט "אדם לאדם – אדם"

התנדבות לחונכות אישית.
התכנית מיועדת לבעלי כישורים חברתיים המוכנים לתרום מזמנם מפגש קבוע פעם בשבוע למשך כשעתיים בין המתנדב לבין בעל הצורך המופנה על ידי המחלקה לשירותים חברתיים
התוכנית כוללת מפגשים של פעם בשבוע בין המתנדב לבין בעל הצורך.
כחלק מהתוכנית קבוצת המתנדבים נפגשת אחת לחודשים לשיתוף ולקבלת כלים מעשיים, הרצאות והעשרת הידע האישי.