מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 - מידע לגבי הרישום

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 2020-2021

מידע לגבי הרישום לגנים ולכיתות א'

תקופת הרישום
הרישום יחל ביום שני א’ בשבט התש"פ  27/01/2020 ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט התש"פ 16/02/2020 אנא הקפידו לבצע רישום במועדי הרישום. 
תקופת הרישום מאפשרת לכם לבצע רישום למסגרות החינוך ברשות המקומית. הרישום מתבצע ע"פ אזור הרישום בלבד. 
פעולת הרישום לגני הילדים אינה מהווה אישור לשיבוץ, הודעות בדבר השיבוץ ישלחו במייל בסוף חודש יולי 2020 .

בקשות מעברים יש להגיש במועד הרישום בלבד  (בטופס המקוון באתר, במעמד הרישום)
תושבים ששמם אינו מופיע באתר נא לפנות למחלקת החינוך בצירוף 2 תעודות זהות מעודכנות + ספח עם כתובת זהה וחוזה שכירות/קניה
צוות מחלקת החינוך במועצה עומד לשירותכם בכל פניה בקשה או הבהרה בטלפונים:
מחלקת החינוך: 04-6297112, דוא"ל: yehuditb@zy1882.co.il

מדור גני ילדים: 04-6297168, 04-6297184, דוא"ל: irist@zy1882.co.il

פקס: 04-6391538

גילאי הרישום לגני הילדים

גן חובה: ילדים שנולדו בין התאריכים י' בטבת התשע”ה 01/01/2015 ועד י"ט בטבת התשע”ו – 31/12/201

גן טרום חובה וגן טרום טרום חובה 

ילדים שנולדו בין התאריכים כ' בטבת התשע”ו 01/01/2016 ועד י"ג בטבת התשע”ח 31/12/2017
הרישום לגני המועצה באינטרנט בכתובת WWW.ZY1882.CO.IL בתקופת הרישום בלבד.

הרישום באינטרנט מיועד לנרשמים אשר שמם עולה באתר, בכל בעיה ניתן לפנות למדור גני ילדים.

חריגי גיל רך:
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א בהתאם להנחיות משרד החינוך לא יתאפשר רישום חריגי גיל לילדים שנולדו לאחר התאריך 31.12.2017.גני הילדים יפתחו להורים לחשיפה והיכרות עם סביבת הגן והמיקום (ע"י סייעות הגנים) ביום שלישי 04/02/2020 מהשעה 17:00 - 18:30 (גני החיטה יפתחו במועד אחר שיפורסם בהמשך)
 
 irist@zy1882.co.il מדור גני ילדים: 04-6297168, 04-6297184, דוא"ל 

 גילאי הרישום לכיתה א'

הרישום לכיתה א’ ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת התשע"ד 01/01/2014 עד ט' בטבת התשע"ה – 31/12/2014 באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.zy1882.co.il 

הרישום מתבצע עפ”י אזור הרישום בלבד.
תושבים ששמם אינו מופיע באתר נא לפנות למחלקת החינוך בצירוף 2 תעודות זהות מעודכנות + ספח עם כתובת זהה וחוזה שכירות/קניה

הורים גרושים יש להציג הסכם גירושין בו מצוין נושא המשמורת של הילדים.

 מחלקת החינוך: 04-6297112, דוא"ל yehuditb@zy1882.co.il

בקשות חריגות יש להגיש בתקופת הרישום בלבד. טפסים רלוונטיים יפורסמו באתר המועצה בתקופת הרישום.

רישום תלמידים נכים לבתיה”ס לשנת הלימודים

משרד החינוך מקל עליכם ההורים ומאפשר לכם לרשום את ילדכם לבתיה”ס לשנת הלימודים שתיפתח בעוד שנתיים וזאת על מנת לאפשר למוסדות החינוך להיערך להנגשת כיתות. 

ההורים מתבקשים להגיע עם מסמכים רפואיים אל מחלקת החינוך לבצע רישום.