מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תוכנית שבועית – הדברת עשבים

הדברת העשבים תתבצע על המדרכות ברחובות המצויינים בלבד, אלא אם מצוין אחרת.

החומרים בהם המועצה המקומית עושה שימוש הינם: טייפון ואוקסיגל

יום שני, 11/02/19

1.     רחוב השופטים (מדרכות)

2.     רחוב הבנים (מדרכות)

3.     רחוב השיטה (מדרכות)

יום שלישי, 12/02/19

1.     רחוב הגדעונים

2.     רחוב העצמאות

3.     רחוב הסוכה

4.     רחוב השומר

יום רביעי, 13/02/19

1.     רחוב הפלמ"ח

2.     רחוב ראובן

3.     רחוב התש"ח

יום חמישי, 14/02/19

1.     רחוב קיבוץ גלויות

2.     רחוב התירוש