מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הכשרת סע"ר (סיוע עצמי ראשוני)

הכשרת סע"ר (סיוע עצמי ראשוני)


בתחילת חודש מאי המועצה המקומית תחל הכשרת סע"ר המיועדת להכשיר אתכם התושבים, כמגיבים ראשוניים בקהילה בעת אירוע אסון המוני (רעידת אדמה)

האזרחים אשר יוכשרו במסגרת תכנית זאת יוכלו לתת את המענה הראשוני הדרוש לחלץ לכודים או נפגעים אחרים בסביבתם ללא הסתייעות בכוחות חירום והצלה.

הקורס יתקיים בין התאריכים 09-11/05/18 בשעות אחר הצהריים.

נותרו 10 מקומות, הרשמה על בסיס כל הקודם זוכה.

שעות מדויקות ומיקום יקבעו בהמשך.

למידע כללי על ההכשרה באתר פיקוד העורף: http://www.oref.org.il/11305-he/Pakar.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"ל: dafnay@zy1882.co.il
ההרשמה לקורס מותנה בהתחייבות לשלושת ימי הקורס והתנדבות במועצה המקומית זכרון יעקב בעת אירוע חירום