מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הועדה להענקת ”יקיר זכרון“

"יקיר זכרון יעקב" לשנת 2018


המועצה המקומית זכרון יעקב, מזמינה את הציבור להמליץ בפניה על מועמדים ראויים להענקת יקיר המושבה אשר רוב שנותיהם חיו בזכרון יעקב, תרמו תרומה ניכרת למושבה ולתושבים ועסקו בפעילות ציבורית מתמשכת בהתנדבות.

המלצות בצירוף קורות חיים יש להגיש למר דני ביתן מזכיר המועצה עד ליום שני ה – 04/06/18 בשעה 13:00
יש להגיש את המסמכים ידנית למזכירות המועצה או בדוא"ל: dannyb@zy1882.co.il

תקנון לבחירת יקיר המושבה: http://www.zy1882.co.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1074