חיים

טוראי חיים חיון ז"ל

מקום נפילה:
בן 30 בנופלו
זהר

סגן זהר חלמיש ז"ל

מקום נפילה:
בן 21 בנופלו
אבנר

אבנר חנניה ז"ל

מקום נפילה:
בן 38 בנופלו
משה

חיל רגלים משה טייך ז"ל

מקום נפילה: ז' בתשרי תרע"ג
שחר

שחר יגאל ז"ל

הותיר אישה ושתי בנות
מקום נפילה:
בן 37 בנופלו
אמיר

סמל ראשון אמיר יואלי ז"ל

מקום נפילה:
בן 20 בנופלו
אברהם

רב טוראי אברהם כהן ז"ל

מקום נפילה:
בן 20 בנופלו
משה חיים

טוראי משה חיים כהן ז"ל

מקום נפילה:
בן 17 בנופלו
1 2 3 4 5 6 7 8 9