חיים

סגן אלוף חיים זיו ז"ל

מקום נפילה:
בן 31 וחצי בנופלו
ישראל

סרן ישראל זלמן גנסוב ז"ל

מקום נפילה:
בן 28 בנופלו
ירחמיאל

טוראי ראשון ירחמיאל חדור ז"ל

מקום נפילה: זכרון יעקב
בן 20 בנופלו
חיים

טוראי חיים חיון ז"ל

מקום נפילה:
בן 30 בנופלו
זהר

סגן זהר חלמיש ז"ל

מקום נפילה:
בן 21 בנופלו
אבנר

אבנר חנניה ז"ל

מקום נפילה:
בן 38 בנופלו
משה

השומר משה טייך ז"ל

מקום נפילה: ישראל
משה

חיל רגלים משה טייך ז"ל

מקום נפילה: ז' בתשרי תרע"ג
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10