מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

למועצה המקומית זיכרון יעקב דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי\פנימי מס' 16/17 דרוש/ה מנהל/ת מרכז טיפולי משכ"ל (מרכז שיפור כישורי למידה ) ורכזת חינוך מיוחד יישובי במועצה המקומית זכרון יעקב
2.
מכרז פנימי/חיצוני מס' 17/17 לתפקיד קצין ביקור סדיר ( קב"ס ) במועצה המקומית זכרון יעקב
3.
מכרז פנימי/פומבי מס' 19/17 דרוש/ה פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית
4.
מכרז פנימי/פומבי מס' 20/17 דרוש/ה עובד תחזוקת חשמל ברשות המקומית