מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז 27/18 הסעות מחלקת חינוך ורווחה- חלק 2
2.
מכרז 27/18 הסעות מחלקת חינוך ורווחה – חלק 1
3.
הודעה מס' 1 - מכרז 27/18 הסעות מחלקת חינוך ורווחה
4.
פרוטוקול ישיבה מיום 4.2.18 החלטות ועדת השלושה שימוש במכרז משכ"ל