מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1976

יעקב לוי שימש כראש מועצה כ-16 שנים. 1976