מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1914

צעירים מהמושבה גויסו לצבא התורכי.

ראש ועד המושבה ישראל יהודה ניידרמן מנווט את חיי המושבה בתקופה קשה זו.

השלטונות התורכים מחרימים ציוד, בהמות, יבולים ומטילים איסורים שונים.

אימת מוות נפלה על המושבה. 

1914