מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1885

מתתיהו תמשס מונה לתפקיד מוכתר המושבה 1885