מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1933

ע"י יהודה בונשטיין ברחוב הברושים 1933