מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1955

הסניף חבר ברוטרי הבינלאומי נרשם כאזור 249  , הנשיא הראשון  היה כרמלי ברונר.  1955